Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Thông vận


A
a, ơ : vần nhau.
ăm, âm, ơm, ươm
an, oan, ơn
ăn, ân, uân
a , oa
ai, oi, ôi, ơi, ưi, ươi, ui, oai
ao, eo, êu, iêu, iu, ưu

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

TÌNH YÊU KHÔNG CẦN QUÀTÌNH YÊU KHÔNG CẦN QUÀ

Chỉ có tình yêu ở mãi xa
Thầm gửi em yêu chẳng kèm quà
Em à, không giận anh đâu nhỉ
Hai mươi tháng mười chỉ lặng xoa...

Xoa nỗi cô đơn giường đơn gối chiếc
Bóng nhớ cồn cào lặng lẽ sang canh
Tiếng gáy gà giấc ngủ cũng chưa thành
Rồi có lẽ có đêm ngồi bật khóc...

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Ngũ độ thanh***Đường Luật luật Bằng vần Bằng:
Bảng 1:
B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 4)
B - B - T - T - T - B - B (đối câu 3) (vần)
B - B - T - T - B - B - T (đối câu 6)
T - T - B - B - T - T- B (đối câu 5) (vần)

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Song điệp


***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Thủ vĩ ngâm***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)
B - B - T - T- B - B - T
T - T - B - B - T - T- B (vần)
Thủ vĩ ngâm 
Thể thơ trong đó câu đầu và câu cuối giống nhau