Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Áp cú


***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Cửu ngôn
*** Cửu ngôn

1-2-3-4-5-6-7-8-9(vần)

1-2-3-4-5-6-7-8-9(vần)
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9(vần)
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9(vần)

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

TỨ TUYỆT LUẬT BẰNG VẦN BẰNG - 2 VẦN (KHÔNG ĐỐI)*** TỨ TUYỆT LUẬT BẰNG VẦN BẰNG - 2 VẦN (KHÔNG ĐỐI)
B - B - T - T - B - B - T
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T
B - B - T - T - T - B - B (vần) 

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

Nhất vận (Độc vận)***Đường Luật luật Bằng vần Bằng:
Bảng 1:
B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 4)
B - B - T - T - T - B - B (đối câu 3) (vần)
B - B - T - T - B - B - T (đối câu 6)
T - T - B - B - T - T- B (đối câu 5) (vần)
T - T - B - B - B - T - T
B - B - T - T - T - B - B (vần)
Nhất vận(Độc vận)


Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Tứ Tuyệt Luật Trắc Vần Bằng: (không đối)


*** Tứ Tuyệt Luật Trắc Vần Bằng: (không đối)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B - T
T - T - B - B - T - T - B (vần) 


CÔ ẤY ĐÃ ĐI RỒICÔ ẤY ĐÃ ĐI RỒI
(Thất ngũ bát)

Cô ấy đã đi rồi phải không
Sao ngóng trông điều gì
Đau ơi tình vẫn ở lì chửa đi…

Cô ấy đã vu quy cùng người
Sao lại cười – đôi môi?
Con tim muốn nổ vỡ đời… tủi thân…

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Song thất lục*** Song thất lục
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)
1-2-3-4-5-6-7(v1)
1-2-3-4-5(v1)-6-7(v2)
1-2-3-4(v2)-5-6(v3)

1-2-3-4-5(v3)-6-7(v4)


QUÊ TA


QUÊ TA
(Song tứ bát)

Anh mời em về
Thăm quê hương anh
Vẽ tô huyền bí sắc xanh đất trời…

Anh mời em về
Giải lụa quê hương
Người ơi! Người ở! Người thương… rồi về…