Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Nhất thăng cửu hối


Nhất thăng cửu hối
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1
1-2
1-2-3
1-2-3-4
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5-6

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

LỤC NGÔN THỂ
LỤC NGÔN THỂ CỔ ĐIỂN :*** Lục ngôn thể

1 - 2 – 3,– 4 – 6 B
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7B
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7T(Đối 4)
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7B(Đối 3)
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7T(Đối 6)
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7B(Đối 5)

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Haiku


*** HaikuThơ ca Nhật Bản truyền thống thường dựa trên hình mẫu các câu 5 và 7 âm tiết và tồn tại dưới các hình thức thơ chôka (trường ca), waca (hòa ca) hay còn gọi là tanca(đoản ca), renca (liên ca). Từ thế kỷ XVl đến thế kỷ XlX, một thể thơ mới ra đời thay thế cho thể thơ renca, đó là thể haiku.

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Bê Năm Hai


*** Bê Năm Hai
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3(v1)
1-2-3(v1)-4-5(v2)
1-2(v2)

1-2(v2)-3(v3)

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Song thất bát ngôn


*** Song thất bát ngôn:

x T x B x x B1 (nhịp 2/2/3)

x B x T x x B1 (nhịp 2/2/3)

x x B x B x x T (nhịp 32/3)
x x B x T x x B1 (nhịp 3/2/3)

x T x B1 x x B2

Tam tứ thất


*** Tam tứ thất


1-2-3-4B1
1-2-3-4B1

1-2-3-4T1
1-2-3-4-5T1-6-7B2


Song thất lục bát


***Song thất lục bát:

x x t x b x T1 
x x b x T1 x B1 
x b x t x B1 
x b x t x B1 x B2 Lục bát biến thể


*** Lục bát biến thể ***

x T x T x B1
x T x B1 x T x B2


x T x T x B2