Monday, 2 August 1999

NỖI BUỒN NÀNG THIẾU NỮKìa thiếu nữ đứng buồn, buồn quá
Để tóc dài ủ rũ ngang vai
Để mặc gió lật tung từng sợi
Để mặ
c gió đùa giỡn trên môi…

Thiếu nữ ơi sao bun như vậy?