Monday, 11 October 1999

LỜI THAN VÃN TÌNH YÊUĐau đớn lắm khi tình yêu tan vỡ
Giữa nàng và tôi – hai kẻ điên cuồng
Rồi bỗng nhiên nàng ra đi, đi mãi
Để mình tôi ở lại với buồn đau…

Còn gì đâu khi tình yêu đã vỡ