Thursday, 15 June 2000

MÙA XUÂN TRONG EMEm ước gì khi mùa xuân đến?
Ước gì ư? Vâng em s ước
Cho mùa xuân mang những ấm no
Cho mùa xuân mang niềm vui mới
Tới mọi nhà, tới khắp mọi nơi…

Wednesday, 14 June 2000

MUỘN XUÂNXuân về, ta mải vui đâu biết
Giấy trắng mực đen đang vẫy gọi
Không hay ta vẫn vui tháng ngày
Bỗng nghe chim hót dưng như tiếc
Mới tỉnh giấc nồng đã muộn xuân
Mới thấy tiếc sao ngày xuân đẹp