Wednesday, 29 November 2000

XUÂN TÍMĐầu Xuân - giêng hai tim tím
Hoa xoan nở rộ trên cành
Đư
ng làng tim tím rơi đầy
Gió đâu đến thổi bay bay...
Ngày xưa em bé thơ ngây
Tóc em túm bu
c đuôi gà hn nhiên

Tuesday, 28 November 2000

TÌM BẠNAi xui ngươi thế ôi chim Cuốc
Cất giọng kêu lên dạ ta sầu
Chao ôi vào những đêm hè vắng
Tiếng cuốc kêu than gọi bạn hiền
Hay gọi anh hùng nơi bốn bể     (chuyện vua Thục)
Ra tay cứu quốc khỏi xâm lăng

Saturday, 18 November 2000

CÂU CHUYỆN HOÀNG LAN


Em có nhặt Hoàng lan rơi
Như ngày trư
ớc em và tôi
Trang nhau nhặt từng cánh Hoàng lan
Và có lúc tôi đ
ã xô đã đẩy
Đã đánh em khóc để dữ phần
Và có lúc tôi đ
ã vò đã xé