Sunday, 5 August 2001

VIRUS - TÌNH YÊUHọ kể về anh
Về cuộc đời lao khổ
Về tài năng và s đam mê
Đã làm biết bao ngưi ngưỡng mộ
Và em nữa...
Từ khi thấy anh

Saturday, 4 August 2001

CHO ANH NIỀM TIN


Ôi tài năng - ôi chút lợi quèn
Ham làm chi để phải ngồi tù
Ngày qua ngày bốn bức tưng trước mặt
Khóa trặt đời trai trẻ ưc mơ bay
Ngươi ngồi đó có ngẫm về cuộc đời
Về quá khứ - hiện tại - tương lai...

NÀNG TIÊN XANH


Ta vẽ em nàng tiên áo xanh
Như màu xanh của nền trời thẳm
Nàng ngồi đó trước mắt ta duyên dáng
Ôi – bờ vai trần trắng nõn
Mềm mại xuôi dần xuống đôi tay tròn thon thả
Và ngực nàng sao hấp dẫn lạ kì