Sunday, 7 October 2001

BA ƠI...!Gió lại về xao động những hàng cây
Mùa cũng thế - cũng chuyển mình thay đổi
Một thu qua - một đông đang tới
Như ba tôi tóc cũng đổi mầu

Tiếng gió thổi lòng tôi se lại

TỔ ẤM XA QUÊ


"... Mẹ ơi mẹ, mẹ có nhìn thấy không
Anh kia có bao nhiêu là báo
Đi chơi mà mang nhiều vậy nhỉ?..."
"... Ồ! Không phải thế đâu con
Con không thấy nó đen thui rách rưới
Nó chỉ là thằng bán báo kiếm ăn..."