Monday, 11 February 2002

CHIỀU VƯƠNG


Suối tuôn róc rách, suối reo
Đèo ngang mây lượn, mây vờn giỡn ai
Gió đâu vặt lá vàng bay
Đưa chiều ngả bóng về tây lúc nào
Để cho cây cối lao xao
Rễ tìm dưới đá, tìm hoài lá đâu?

ĐẤT VÀ NGƯỜIVùng đt này năm xưa là chiến trận
Nơi bom cày đ
ạn xéo đất tơi bi
Nơi đ
ã biết bao nhiêu người nằm xuống
Rất oai hùng vì mảnh đất cha ông
Họ cần sống nhưng họ không sợ chết
Vì đất mất rồi họ sống cũng như không...

Saturday, 9 February 2002

BỨC TRANH MÙA HẠ


Tôi trở em trên chiếc thuyền gỗ nhỏ
ới nắng vàng trong gió đu đưa
Khẽ lắc lư thuyn tôi lướt nhẹ
Trên mặt hồ xanh những lá sen
Hoa sen nở hương thơm ngào ngạt
Chúm chím kìa trắng cả mặt hồ