Tuesday, 12 March 2002

NHỚ...!!!


Nhớ - đó chỉ là nỗi nhớ
Của chúng tôi - những kẻ sống xa quê
Nhớ gì ư? - Có kẻ nhớ:
Nhớ mẹ - nhớ cha - nhớ bạn bè,...
Đôi khi nhớ quá không chịu nổi
Đang đêm bò dậy khóc gọi tên...