Sunday, 22 December 2002

TIM TÍMMùa xuân - tim tím - mùa xuân
Tím ngày xưa... tím đâu rồi...
Bâng khuâng - tôi cứ đi tìm mãi
Tím đã xa tôi - tím nhạt nhòa...

Ngày xưa - tim tím - ngày xưa