Sunday, 29 June 2003

NGÀY XƯA XÔN XAO


Ngưi ơi nhìn nhau lưu luyến
Duyên đôi ta năm tháng v
ẫn đậm đà
G
ặp nhau mà sao chẳng thể
Biết nói gì chỉ khẽ liếc nhìn nhau
Thời gian ơi – sao trôi đâu
Đôi ta như con s
ông hai dòng chảy

CÁM DỖAnh yêu em - yêu mãi trọn đời
Yêu đến khi con tim ngừng đập
Yêu đến khi tóc bạc răng long...
Ôi bao nhiêu những lời êm ngọt
Anh nói mà có làm được đâu
Nhưng tại vì sao em vẫn thích