Monday, 29 December 2003

BỐ ƠI


Sao thế bố?
Bố mơ gì thế bố?
Giấc ngủ mà bố ngủ cũng không ngon
Bao nhọc nhằn cứ trở về với bố
Trong giấc ngủ
Trong giấc mơ của bố