Sunday, 26 August 2007

BƠ VƠBƠ VƠ

Trời mưa…
Vắng bóng bạn hiền
Quanh tôi chỉ có nỗi buồn
Lẻ loi.
Muốn vui… ôi hỡi cuộc đời