Tuesday, 30 March 2010

LỜI YÊULỜI YÊU

Anh đã khóc
Con tim anh buốt giá
Cũng vì em
Vì em… đó em yêu
Em không hiểu