Monday, 31 May 2010

GIỌT SẦU


GIỌT SẦU

Trời mưa cho hat mưa rơi
Mưa rơi trên mái – nước rơi bên thềm
Nước rơi
Cho hạt sầu rơi
Ai ơi rơi rụng – lệ ơi ai buồn