Wednesday, 2 June 2010

TÌNH YÊU CỦA LÁTÌNH YÊU CỦA LÁ

Đêm nay tôi tiễn em tôi
Em theo tiếng gọi ở nơi xa nào
Lao xao… lá cản gió sao?
Mất công chi lá
Khô gầy

TÌNH QUAY GÓTTÌNH QUAY GÓT

Không gặp em chắc đời tôi đã khác
Không yêu em tôi cũng khác bây giờ
Và nếu em không bỏ tôi đi mất
Thì đời tôi không u uất thế này
Em bỏ đi – bỏ giấc mơ dang dở