Thursday, 3 January 2013

CHÂN DÀI


CHÂN DÀI

Chân dài đến nách đúng không anh
Trắng mịn làn da ngọt đậu nành
Ểu điệu vai mềm tròn mắt khổ
Khoan thai ngực nở méo mi hành
Đen suông đẹp quá bao người tị
Kẻ sọc xinh kìa lắm kẻ ganh
Nuốt miếng thơ ta ùa quấn chặt
Từ mà thận trọng kẻo hư phanh...