Saturday, 19 October 2013

ĐÁM CƯỚIĐÁM CƯỚI 


Đám cưới quê tôi khổ cái nghèo
Buồ
n thương đất bám họ hàng theo
Ô hô váy kéo tươi đ
ồng lúa
Guốc dép giầy kia cũng buộc treo
Chị
nói anh cười bà gặng gắng
Nhìn nhau nố
i bước ngã là tèo
Vui không
đám cưi quê tôi đấy
Sóng vỗ dòng sông thấ
y đó reo.

18/10/2013
Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment