Tuesday, 22 October 2013

CUỘC SỐNG MONG MANHCUỘC SỐNG MONG MANH

Đã nói là yêu mãi mà em
Răng đã long tóc đâu đã bạc
Muối xát lòng hạnh phúc mong manh
Đời bất hạ
nh bánh xe cười - khóc...

Mặt trời mọc biết đâu bực dọc
Giọt lệ
rơi mời mọc thu lòng
Quên với nhớ tím không giấc mộng
Lang thang buồn lá rụng nhặ
t chơi...

Níu kéo rơi... xe rời đau khổ
Quay lại đi - lời hứa vỡ rồi
Từng vòng lăn nghiến day tim nổ
Gục xác tình tung tóe máu văng...

Đóng băng hồ
n... ngác ngơ không kịp
Địa phủ buồn day dứt mùa thu
Mấy giọ
t mưa thương chi nhạt - lạnh
Vòng xe ng
ười... ẩn hiện... hồn ơi...

21/10/2013
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment