Friday, 25 October 2013

HOÀNG HÔN KHÓC


HOÀNG HÔN KHÓC
(Thất ngôn)

Xuân phai liễu rủ ngọc thương ngà
H
ạ ngó mênh mông mắt dõi xa
Tiếc nhớ thuyền quyên tình thắ
m đượm
Nguôi ngoai bến cũ bóng chiều tà
Chàng qua chốn đó mong nhật thực
Thiếp ở
nơi này ước nguyệt sa
Lệ ứa thời gian buồn khắc khoải
Tim hồng khổ ải dáng người nhòa.

24/10/2013

Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment