Wednesday, 23 October 2013

HỜN ANHHỜN ANH

Khóc đi em nhớ quên lời nói
Ôm gối buồn sầu rủ
tơ thương
Yêu v
ẫn còn, vương nhiều lắm đấy
Giọt thầ
m nào đọng lá sen đau...

Đắ
m say ơi buông lơi tìm kiếm
Nét son hờn ca khúc biệt li
Xám xịt lắm mây trời khắc khoải
Thu buồ
n cười trễ nải vàng hoe

Sầu thu rụng ấp quen vạt áo
Xào xạc rơi, sen ngóng héo gầy
Đông đang dậy tim hồng trốn chạy
Yế
m đào hờn đôi mắt anh xa...

U ám quá nỗi buồ
n thay áo
Sen gư
ng cưi hương cuối thoảng đưa
Anh v
chưa nhớ mong anh lắm
Xin lỗi rồi anh nói: yêu em

Giận hờn ghen giọt lệ
nơi em
Sen b
ừng dậy ngát thơm thu cuối
Ta phập phồ
ng ân ái đôi môi
Thu - Đông k
, anh đã về rồi...

22/10/2013

Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment