Wednesday, 16 October 2013

KHÚC THU CAKHÚC THU CA

Giọt nắng nào tắm suối vui nô
Mờ
o tranh xưa cổ tích
Vỡ lung linh, lấ
p lánh hương tình...
Cây lặng thinh nhớ - quên khúc nhạc
Gió giật mình nhắc nhở thu ca
Khúc thu ca
mơn man cây cỏ
Nghịch, nô, vầy,... bọ
t nước bắn tung...
Viên sỏ
i trơn, trượt chân dòng thác
Tiếng la ca... nhòm ngó mặt trời
Rửa cái mặt đỏ bừng say - tỉnh
Buông thảời nhăn nhở cuộc vui...
Tiên nữ
ơi mây vui vũ khúc
Mầm số
ng ươm thúc nảy đâm trồi
Vần th
ơ tươi mát li thơm nức
Nét vẽ đời, đời nét vẽ cuối thu15/10/2013
Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment