Saturday, 26 October 2013

MAI XUÂNMAI XUÂN
(Độc vận)

Long chầu mướt dáng ngỡ ngàng mai
Hổ phụ
c uy nghi đượm bóng mai
Vãn cảnh thi nhân thêm chậu cúc
Xem hoa nghệ sĩ vẽ
nhành mai
Năm trôi đư
ợm sắc nhường đông lạnh
Tháng đợ
i hương nồng đón tết mai
Nảy lộc xuân về dâng cõi Phật
Bình an hạnh phúc đẹp ngày mai…

25/10/2013
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment