Wednesday, 23 October 2013

NGHẸN


NGHẸN

Trắng nước mưa than Quỷ Dạ Xoa
Đau dìu ng
ược lũ tiễn đưa cha
T
ình làng bão quấn đi đâu hết
Nghĩa xóm mây trôi sạch bóng ma
Đất hỡi nhìn này sao chẳng nói
Trờ
i ơi ngó thử lặng im à
Thương thay s
ố phận buồn ai oán
Chắp lạ
y DI ĐÀ nhẹ kiếp qua…

23/10/2013
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment