Monday, 14 October 2013

TA SAYTA SAY

Chén rưu này ta chúc đời một chén
Còn chén này ta chúc nhữ
ng người vui
Ồ lạ chửa chén đời sao đắ
ng quá
Chén ngư
ời vui sao cay quá thế này
Ch
ai rượu này cũng đắt tiền đấy chứ
Không hợ
p rượu rồi... chủ quán lại đây
Đổ
i rượu khác - mang hết ra thử tí...
ợu quán này... sao ấy... thấy chua chua...
Thôi tạm biệt, về nhà ta có rượu
Ngâm lâu rồi cũng đã tám - m
ười năm
Hạ thủ
y nhé - đong đưa chi miệng giếng
Vin cái thành ta kéo gọi nó lên
Xem nào... xem - ai buộc mà chặt quá
Quấn chi nhiều bao lớ
p áo mưa kia
Giót m
ột chén nhấp môi ôi đời đã
Mát họng - trời - vào bụng ấ
m quá thôi
Nhưng l
ạ chửa - vẫn đếch say - quái lạ
Chưa đ
ủ năm rồi - ngâm tiếp... ùm rơi...
Đào b
ới bới, vò rượu này thì mới
Bốn năm thôi - hạ thổ - kệ - tạm thời
Giót một chén... ui cha... nồng nàn quá
Vẫn đếch say... lại ngâm tiếp - chán đời...
A kia rồ
i... rượu nếp... cười với cợt
Một chén ngọt đời - một chén ngọ
t ngưi
u này - cười nhếch - đếch thấy say
Buông cái chén rơi quay lăn lông l
ốc...
Tu cả bình - ui cha... ực... chẹp... khà...
Quay cuồng quá... cái bàn nô cái ghế
...
Đùa ta sao - đ
ã say đếch đâu nào
Chao đ
ảo quá - sõng xoài... ô ta ngã
Ơ có thể ta say... say mất rồi
ng được thôi, ngủ mơ cõi thiên đường
Hay lang thang lạc thiên thai một cõi...
Bi hài ch
ưa... sao lại THA MA BÃI
Níu kéo gì? trìm nổi, níu nữa sao?
Những cánh cử
a sao quen quen như th
À sáng nay ta mới đọc xem mà...
Ối ... ôi trờ
i... mười tám tầng địa ngục
Môt, h
ai, ba,... mười tám tầng đủ lận
Ai oán, thả
m thương, đau xót, não nùng,...
Xin hãy nhớ Niệ
m theo ta này nhé:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
NAM MÔ QUÁN TH
Ế ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
NAM MÔ ĐỊA TẠ
NG VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ THANH TINH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT
Vừa dứt lời một số niệm đã ra
M
ơ màng ta giật mình chợt tỉnh
Cũng qua rồi... sao khổ
ai chưa qua...14/10/2013
Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment