Wednesday, 16 October 2013

TÌNH MẸ


TÌNH MẸ

Có tình nào hơn tình yêu của mẹ
Cõng cuộc đời gieo mầm số
ng con ơi
Th
ế nhân ơi xót thương dùm tôi với
Khắc khoải đời, nặng nhẹ, giọt mồ hôi
Nghèo - cái tộ
i, lúa ơi đừng phụ nhé
Xanh tươi dùm, mai tr
ĩu bông mẩy hạt
Vui nụ
i người mẹ trẻ nuôi con...
Con thấy không, đừng phụ công mẹ nhé
Hiếu nghĩa vẹn tròn, năm tháng cưu mang...
Nh
òa cái bóng lưng còng người mẹ trẻ
Lệ
rơi đời, tôi gột hộ bùn loang...

15/10/2013
Nguyên HữuNo comments :

Post a comment