Monday, 28 October 2013

TRÊU ĐÔNGTRÊU ĐÔNG

Rùng mình đông lạnh lắm em
Mặc thêm áo ấm ngắm em phơi bầy
Trêu Đông da thịt tây hây
Thon nồng ấm lắm vẽ dây tơ hồng
Lạnh Đông có khuất phục không
Nóng căn phòng nhỏ tim nồng đòi yêu
Gào kêu lồng ngực hơi nhiều
Tháo bung quần áo ít nhiều giống em
Trêu đông, đông lại mà xem
Ô hơi đông ấm nóng thêm căn phòng
Vần thơ nhẩy nhót từng không
Con tim bật khóc phập phồng đòi yêu...

28/11/2013
Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment