Saturday, 21 December 2013

BƯỞI DIỄN
BƯỞI DIỄN

ởi Diễn thơm ngon đón tết cần
Hương lùa tho
ảng khắp ngõ - vườn - sân
Mời anh ngó thử mua dăm quả
Kính chị xem vừa bán mấy cân
Dạ
o trước dâng Vua tôn đặc sản
Hồi nay biếu Xếp trọng nhiều phầ
n
Vàng ươm m
ng nưc tươi năm mới
Chỉ có quê mình ngọt sắ
c xuân...


20.12.2013
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment