Tuesday, 7 January 2014

TỰ HÀO U19 VIỆT NAM


TỰ HÀO U19 VIỆT NAM
(Song tứ lục bát)

i chín U ơi
Đã mắt tuyệt vời
Rô - ma phòng thủ bở hơi
Mấy tầng xe buýt đẹp nơi quê mình

Phòng thủ thất kinh
Kèm trặt bóng hình

Cụm co nét ý rập rình
Thực dụng quá đáng thắng khinh - ai thèm...

Yêu lắm các em
Ban ngắn mượt mềm
Gào to hãy cố gắng lên
Tôi yêu bóng đá Việt nên Tôi gào...

Đội họ lắm sao
Nhưng đá thế nào
Sáng ngời mười chín tự hào
Tôi yêu mười chín tôi trao tim - tình...

07.01.2014
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment