Sunday, 19 October 2014

HAI TÂM TRẠNGHAI TÂM TRẠNG

Nhớ em nhớ đến ngẩn ngơ
Đôi tay buổn bực
Còn môi này khát khao.
Đàn anh gẩy khúc não nùng
Nhịp khúc vơi đầy

Thursday, 9 October 2014

BIỂN KHÓC MIỀM TRUNGBIỂN KHÓC MIỀM TRUNG

Việt Nam đất nước con người
Rừng xanh biển bạc non phơi ngọc ngà
Tình người ấm áp thơm hoa
Nụ cười hưng tỏa câu ca thiện chào
Kính thư quý vị đồng bào