Friday, 24 April 2015

THOÁNG QUÊCao nguyên lộng gió tẩm hương vầy
Khí hậu trong lành ngát sắc cây
Hạ sớm về rồi khua nắng dậy
Sương khuya ngóng mãi gọi ve bầy
Thiên đường quyện lẫn trần gian đấy
Thủy động vương nhầm thế giới đây

Há phải hồn thanh thì mới thấy
Tươi không tửu thấm – vẽ thơ hầy…
THOÁNG QUÊ
(Nhất vận)
18-04-2015
Nguyên Hữu


No comments :

Post a Comment