Sunday, 16 July 2000

MÙA ĐÔNG ĐANG ĐẾN


Thấy không em?
Mùa đông đang đến
Mây lặng lẽ
Rũ mình
Chắc ngủ
Nằm im
Trên trời xám âm u…
Vi vu triền đê
Heo may tìm về
Nô lá cỏ
Tắm giọt nắng phơi
Dòng sông ơi
Hiền từ trôi chảy mãi
Đám bèo đời
Buông lời cãi lộn
Thu hay đông?
Lạnh sống dậy rồi
Co ro nhỉ?
Trúc, tre trơ đ
ốt
Chở che ai người…
Em…
Anh choàng tấm chăn vui
Số
ng  đôi
Đông ơi
ngoài đó ngậm ngùi…
MÙA ĐÔNG ĐANG ĐẾN
07.2000

Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment