Tuesday, 5 May 2015

SAI VỊ TRÍMột vết nứt rạn của cuộc sống xung quanh ta
Đêm ngày rỉ vỡ phô bầy những hỗn tạp ra
Làm con người ta hoảng sợ… mà lúc trước đó
Tại cái điểm nứt rạn đó… họ dẫm, đạp, chà…
Không thương tiếc lên cái vị trí như vô dụng
Không đem lại lợi ích cho họ bao ngày qua
Nhưng họ không nhận ra – chính điều vô dụng đó
Đã bảo vệ họ năm tháng hưởng thụ sa hoa…
SAI VỊ TRÍ
(Thập ngôn)
02-05-2015

Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment