Friday, 3 July 2015

NÓNG

Đêm hấp nóng như rang
Ngày quay chín xóm làng
Cầu trời đừng mất điện
Khổ con trẻ khóc khan
Tội cụ già hơi thở
Thương màu xanh úa vàng
Lập đàn tôi cầu khẩn
Mát một trận mưa chan…

NÓNG
(Ngũ ngôn)
02-07-2015
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment