Wednesday, 8 July 2015

TUỘT MẤT TÌNH YÊUEm à hết thật sao
Trốn chạy mãi nơi nào
Chấp nhận quên nhau mãi
Xa rời mộng thủa nao
Buông tay anh chẳng thể
Níu áo chỉ bung phào
Tuột mất tình yêu ngọt
Còn đây giọt đắng gào…
TUỘT MẤT TÌNH YÊU
(Ngũ ngôn bát cú)
06-07-2015
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment