Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

HOA CÚCMỗi độ thu về trong ngõ xóm
Heo may cùng gió cũng theo về
Chiề
u buông sương phủ hoa ủ rũ
Cúc kia không rũ vẫ
n tươi cưi…

Cúc heo hay tươi đ
ều rất lạ
Thân – hoa – cành – lá,… chẳng rời xa
Ôi sự thủy chung và son sắt
Gắn mãi đời nhau, úa không rời…

Mùa thu sâu bọ hết thời
Tinh đời cúc chọn tiết trời mùa thu
Nụ bung vàng trắng gọi mời

Hỡi người ngoạn cảnh vẽ vời lời thơ…


Cuộc sống bề bộn thờ ơ
Muôn hoa chật chội giấc mơ tảo tần

Tri kỉ năm tháng xa dần
Buồn bông cúc nhỏ nở mần rứa chi…
HOA CÚC
12/1998
Nguyên Hữu