Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

LÁ THƯKinh hoàng sao khi đc lá thư này
Ôi thư t
ình sao mà chua chat thế
Nỗi căm hờn nàng chút hết l
ên ta
Trong thư nàng nói ta ph
ụ bạc
Đã bỏ nàng theo kẻ khác còn đâu…
Ta đọ
c thư trong lòng bao chua xót

Bởi nàng đâu đã hiểu hết tình ta

Cô gái ây đâu phải như nàng nghĩ
Chỉ xin ngồi một quãng mà thôi
Và chắc hẳn như nàng đã thấy
Ta đèo cô ấy có phải không?
Và ta biết nàng buồn biết mấy
Trong lòng đầy những ấm ức, ghen tuông
Ngưi yêu ơi – anh biết sao đây
Càng ghen – anh càng yêu em đấy
Bởi có ghen – em mới thực yêu anh…
LÁ THƯ

09/1998
Nguyên Hữu