Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

NHẮC BẠNChiều buồn ngế bóng ghẹo hồ yên
Quẩn gió hòng ngăn nhắc bạn hiền
Thế sự đương suy đừng tạo biến
Tâm thời loạn tính chẳng hồn nhiên
Nhìn nhau cũng toại đừng sờ đến
Ngó mặt cùng hòa nhớ giữ nguyên

Vệt nắng loang dài gieo thiện nguyện
Chiều buồn ngế bóng ghẹo hồ yên...
NHẮC BẠN
(Thủ vĩ ngâm)
30-08-2015
Nguyên Hữu