Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

THU VỀ
Thu về sao mà oi ả thế
Có phải chăng con nắng của mùa hè
Vẫn còn l
ưu luyến tiếc nơi đây
Không mu
ốn xa rời nên níu kéo…


Thu về - ôi đúng thu đã về
Những tiếng ve tràn trề mùa hạ
Nay chẳng còn một chút âm thanh
Im bặt kìa trên những cành cây…

Thu về - mang điều gì mới lạ
Khiến hồng kia mất hết mầu xanh
Nào mầu hồng rồi thành mầu đỏ

Những chiếc đèn được thắp trên cây…


Mùa thu về - khiến những khóm cúc
Thúc giục mình nở thật nhiều hoa
Nào vàng, nào trắng,… đua hương sc
Cùng đim tô thêm đón mùa thu…
THU V
09/1998
Nguyên Hữu