Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

XIN CÁM ƠNBằng hữu người thân chúc ngày sinh
Bà con cô bác mừng nhật mình
Nến hồng ba ngọn vui mừng cháy
Rượu trần hoan hỉ bánh trắng xinh
Tiếng khóc chào đời vang vọng mãi
Cám ơn bằng hữu đã ban tình
Cám ơn ba – mẹ người sinh – dưỡng
Làm người hữu ích cõi phù sinh…
XIN CÁM ƠN
(Thất ngôn)
26-08-2015
Nguyên Hữu