Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

ĐÃI BẠNChén tửu vui mồi nhắm mới đưa
Bùng khơi ngọn lửa rượu chưng dừa
Ai chà ngọt vấy còn thơm nữa
Úi chẹp cay là hết vị trưa
Gỏi cá nguyên con nào kính bữa
Giò bò đôi cặp cứ kệ mưa

Chưa say chớ có đòi ra cửa
Một gậy toi đời - quý gỗ sưa...
ĐÃI BẠN
15-09-2015
Nguyên Hữu