Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

BẾN CŨ ĐỢI THUYỀNBến cũ chờ thuyền ghé chớm đông
Mà sao chẳng bóng tái tê lòng
Vời xa phía đó tìm chi động
Chả lại nơi này ngó tí sông
Chín dạ vơi đầy đau kén nhộng
Lành tâm thiếu đủ tủi vai chồng

À ơi nặng chuyến ai tìm mộng
Vấp ngã đôi lần liệu tỉnh không?...
BẾN CŨ ĐỢI THUYỀN
21-09-2015
Nguyên Hữu