Monday, 28 September 2015

BẾN KỈ NIỆM


Kỉ niệm xưa tìm thấy bóng quê
Con sông, bến nước gọi ai về
Câu hò thiếu nữ phiêu tìm mộng
Tiếng sáo trai làng quyện giấc mê
Hỡi kẻ tha hương thèm tiếng sóng
Này người kiếm cội nhớ hương đê

Thuyền mây nhẹ chuyến đương dành chỗ
Một khắc cùng ôn những hẹn thề...
BẾN KỈ NIỆM
21-09-2015
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment