Saturday, 5 September 2015

BẾN QUÊBến quê tôi
Sáng cũng như chiều
Lúc nào cũng nhộn nhịp bạn ơi
Ngưi đi chơi
Ngưi đi làm đây c
Đều phải qua bến đợi này thôi…

Từ lâu rồi
Bến đợi đò ơi
Chuy
ến đầy
Chuyế
n vơi
Mà r
ộn nở tình người
Dẫu đổi thay
Cảnh đời
Vạn vật
Vẫn mộc mạc
Nặng chuyến
Tình phơi…
BẾN QUÊ
08/1999
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment