Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

BIỆT LYĐã bén cùng người ngắn sợi duyên
Nhưng vui nhạc tẩm mấy cung huyền
Nay rời mắt tủi tơ hồng quyến
Mốt biệt tim rầu lệ bạc nguyên
Giọt nắng nao chiều đau đớn quyện
Hàng cây úa sắc đắng cay truyền

Nàng ơi nỗi nhớ dài đôi quyển
Biển thét từng không mất bóng thuyền...
BIỆT LY
03-09-2015

Nguyên Hữu