Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

CHÚNG EM CHƠI TRĂNGÔi trăng rằm sáng quá
Tỏa sáng khắp mọ
i nơi
T
a sáng chúng em chơi
Nô đùa cư
ời thật tươi…

Ôi trăng r
ằm to nhỉ
To hơn tối hôm qua

Thế lại còn không méo
Không méo mó tí nào…

Trăng giúp em thấy rõ
Cây đa cùng chú Cuội
Và cả chị Hằng Nga
Bà vẫn kể em nghe…

Trăng sáng các em nô
Giọt mồ hôi hét hò
Nên mặt ai cũng đẹp
Lấp lánh đầy ánh trăng…
CHÚNG EM CHƠI TRĂNG
07/1999
Nguyên Hữu