Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

ĐÊM TRUNG THUÁo lụa sương hờn vạn ánh sao
Lung linh bậu lá gió thương chào
Hàng cây trở bóng neo hồn dạo
Lũ dế nương cành trải nhịp giao
Xóm cũ trông trăng vương tiếng sáo
Quê nghèo ngó Cuội nhớ đồng dao

Cung Hằng rực rỡ đêm hoàn hảo
Điệu múa dâng đời đẹp biết bao...
ĐÊM TRUNG THU
13-09-2015

Nguyên Hữu