Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

HÔM NAY ANH ẤY ĐƯỢC NGHỈ PHÉPĐồng hồ rộn rã sáng hôm nay
Ước hẹn bao lâu đã đến ngày
Hạnh phúc đang chờ nhanh chóng lại 
Gia đình cất gọi phải về ngay
Bao nhiêu bận nhớ dài đêm tỏ
Đã biết khi hờn ngắn mộng thay
Nghỉ phép cơ mà anh chậm nhịp
Ăn đòn, cấm cửa... kịch - tuồng hay...
HÔM NAY ANH ẤY ĐƯỢC NGHỈ PHÉP
11-09-2015
Nguyên Hữu