Friday, 18 September 2015

HỜN THUCó phải thu về nghịch lá xanh
Vàng hoe những chiếc bấu đầu cành
Buồn cơn gió nựng thêm đôi cánh
Gượng áng mây xòe chút nắng hanh
Hàng cây khóc gọi vương khung cảnh
Mặt nước hờn đòi gợn bức tranh

Vẳng tiếng chim kêu ngoài bậu sảnh
Tìm nhà ngấn lệ mắt long lanh…
HỜN THU
17-09-2015
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment