Monday, 7 September 2015

LẠC GIỚI


Tiếng sáo thiên thai khúc điệu mềm
Ru trời giấc ngủ mộng dài đêm
Chim về kiếm tổ ôm thu cội
Sói lỡ đi hoang rớt nguyệt thềm
Bóng tối ôm sương dầy tĩnh lặng
Con đường níu gió lắng sầu êm

Rừng khuya ảo huyễn thần tiên cảnh
Chấp bút phiêu diêu cánh hạc mềm...
LẠC GIỚI
04-09-2015

Nguyên Hữu

No comments :

Post a Comment